Verleende APV-vergunning De Gelder 38

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8052AK 38
Publicatiedatum
15-06-2021
Kaart behorende bij: Verleende APV-vergunning De Gelder 38

-

Beschrijving

•    Het aanleggen van een uitweg aan De Gelder 38, verzonden 9 juni 2021.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.