Verleende omgevingsvergunning 2e Walsteeg 12

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051EW 12
Publicatiedatum
24-06-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning 2e Walsteeg 12

Verleende vergunning

Beschrijving

•    2e Walsteeg 12: activiteiten bouw en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, voor het verbouwen van het pand tot woning, verzonden 15 juni 2021.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.