Verleende APV-vergunning Lijsterbeslaan 4

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051AE 4
Publicatiedatum
01-07-2021
Kaart behorende bij: Verleende APV-vergunning Lijsterbeslaan 4

-

Beschrijving

•    Het aanleggen/veranderen van een uitweg aan de Lijsterbeslaan 4, verzonden 23 juni 2021.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.