Coalitieakkoord 2018 - 2022

In het coalitieakkoord presenteert de coalitie verschillende ambities voor de komende vier jaar. Het coalitieakkoord heeft de titel: Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem.

Het coalitieakkoord bestaat uit een Inleiding en drie hoofdstukken.

  1. Hattem, sociaal sterk
  2. Hattem, een mooie stad om in te wonen, te werken en te recreëren
  3. Hattem: besturen en organiseren