Column collegeleden

Elke maand schrijft de burgemeester of één van de wethouders een column.

  • Column Martijn Hospers - Begroting 2020

    In de afgelopen maanden is er door onze ambtelijke organisatie hard gewerkt om de gemeentebegroting voor 2020 vorm te geven. Dat was dit jaar een enorme opgave, maar ik ben blij dat het college van B&W op 11 november het gesprek aan kan gaan met de gemeenteraad over een begroting die zwarte cijfers laat zien, in plaats van rode, en waarin veel 'pijn' is voorkomen.