Column burgemeester Toon van Asseldonk

Sinds 24 september ben ik waarnemend burgemeester van de mooie stad Hattem. Na het vertrek van mijn voorganger moest de Commissaris van de Koning in Gelderland in overleg met de gemeenteraad van Hattem een waarnemer benoemen. Hun keus is daarbij op mij gevallen en met veel plezier heb ik die opdracht aangenomen. In mijn contacten met inwoners van Hattem vanaf die tijd hoor ik enkele vragen vaak langs komen. Laat ik die daarom hier maar eens beantwoorden.

Hoe lang duurt dat waarnemen?

De gemeenteraad van Hattem is al begonnen om een profiel voor de nieuwe burgemeester op te stellen en zal daarbij de bevolking raadplegen. Vervolgens wordt dat profiel in een raadsvergadering in aanwezigheid van de CvdK besproken en vastgesteld. Daarna kunnen belangstellenden zich melden, worden er gesprekken gevoerd met de vertrouwenscommissie uit de raad en die komt met een voordracht aan de gemeenteraad. Uiteindelijk maakt de raad een keuze en draagt de gekozen kandidaat voor om benoemd te worden. De benoeming wordt bij koninklijk besluit vastgesteld en dan heeft Hattem weer een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. Ik verwacht dat dit rond de zomer van 2020 het geval zal zijn. Op dat moment neem ik dus weer afscheid van Hattem

Wanneer gaat de nieuwe burgemeester in Hattem wonen?

Deze waarnemer gaat niet in Hattem wonen, want mijn opdracht hier is volgend jaar zomer weer afgerond. Waar mijn volgende klus mij dan weer zal brengen is onzeker en dus ga ik nu niet verhuizen naar deze mooie stad. Mijn opvolger zal dat wel op korte termijn na haar/zijn benoeming gaan doen. Een kroonbenoemde burgemeester moet in de gemeente (gaan) wonen, een waarnemer niet.

Hoe bevalt het in Hattem?

Uitstekend. De sfeer is goed, er wordt hard gewerkt door onze mensen en er gebeurt veel in de stad. De samenwerking tussen de raad en het college is goed en constructief. Ook speelt Hattem een belangrijke rol in de regionale samenwerking, een belangrijk onderwerp voor een relatief kleine gemeente.

Ik geniet van de ontmoetingen met inwoners en organisaties in de stad en voel me na een korte periode al aardig thuis in Hattem. Ik heb er dus zin in en u mag er op rekenen dat ik mijn rol als waarnemend burgemeester tot de laatste dag met veel enthousiasme in zal vullen.


Hartelijke groet,

Toon van Asseldonk