Column wethouder Auke Schipper

Betaalbaar wonen in Hattem

Voldoende betaalbare woningen is een grote opgave in Nederland. Het nieuws staat er vol van de afgelopen weken. Het aanbod van woningen is minimaal, de vraag enorm en daardoor stijgen de prijzen van woningen als een malle. In Hattem is dit niet anders. In de zomervakantie hebben we een woonbehoefteonderzoek laten doen en daaruit blijkt dat we de komende 10 jaar 330 woningen moeten bouwen. Daar komt bij dat er de afgelopen 10 jaar gemiddeld 30% instroom is vanuit Zwolle. Als hartelijke Hanzestad Hattem zijn we natuurlijk blij met deze nieuwe inwoners. Het brengt echter wel een extra verantwoordelijkheid met zich mee. Willen we voldoen aan deze extra behoefte dan moeten wij circa 530 woningen bouwen voor de komende 10 jaar.

Dit gaat niet vanzelf, de gemeente is geen bouwbedrijf en we rollen geen rijtjes huizen uit de fabriek. Wij creëren vooral nieuwe plannen, samen met ontwikkelaars en woningbouwcorporatie Triada. We nodigen partijen uit en faciliteren plannen naar realisatie. Als college hebben wij hierbij een positieve houding naar nieuwe initiatieven. Afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Hattem een paar belangrijke besluiten genomen.
De komende jaren gaat er gebouwd worden op ’t Veen.
Ik hoop dat BPD/Nikkels dit jaar starten met de bouw van 130 woningen achter de Marke. Vorig jaar is er besloten dat er 20 woningen gebouwd worden op het voormalige terrein van Consmema op ‘t Veen. Helaas is er een beroep gekomen en daardoor vertraging in het plan. Ik baal van deze situatie en ik hoop dat het plan van BPD/Nikkels geen vertraging oploopt. Dit is niet goed voor de ontwikkeling van ’t Veen en het aanbod van voldoende woningen in Hattem.

Bij dit alles is betaalbaar wonen een lastige uitdaging. De bouwkosten stijgen door de energie- en stikstofmaatregelen. Een woning onder de € 200.000 is een uitzondering en daardoor steeds minder bereikbaar voor starters. Hiermee komt ook de doorstroming van de woningmarkt onder druk te staan. Ik zou graag zien dat de gemeente Hattem dit jaar maatregelen gaat nemen om de starter te helpen. Dit zal wat mij betreft bestaan uit een starterslening. Daarnaast zie ik ook meer initiatieven ontstaan om woningen uit te geven met erfpacht. Ook de bouw van extra appartementen in het koop- en huursegment biedt een oplossing. Het goede nieuws is dat woningcorporatie Triada kan starten met de bouw van 60 woningen aan de Lippenoordweg. Op deze manier hoop ik dat de starter betaalbaar kan blijven wonen in Hattem.