20 februari 2019 - Hoog vliegen en doorrijden

Het thema mobiliteit staat deze weken stevig op de agenda, zo ook in deze column.
    
Om te beginnen met de procedure Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Steeds breder wordt de stelling gedeeld: “Geen opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten voordat het luchtruim opnieuw is ingedeeld”. Inmiddels hebben de provincies Gelderland en Overijssel en veel gemeenten zich hierover uitgesproken. De negatieve effecten van het laagvliegen op onze regio zijn te groot en er zijn te weinig garanties dat de vliegtuigen na 2023 wel hoog overvliegen. Hattem dient samen met Elburg, Heerde en Oldebroek een zienswijze in en sluit zich aan bij de zienswijze van de provincie Gelderland. Daarnaast geeft de gemeenteraad zijn zienswijze op de optimalisatie van de routes over onze regio.

U kunt úw zienswijze nog tot en met donderdag 21 februari indienen via www.platformparticipatie.nl. Onze zienswijze vindt u op www.hattem.nl/lelystad.    

Vervolgens onze A28. Al een paar jaar mag ik de lobby van de samenwerkende Noord Veluwse gemeenten voeren om de doorstroming op deze (ook internationaal zo belangrijke) verbinding te garanderen en te verbeteren. Dat doen we samen met de regio Zwolle, provincies en het bedrijfsleven. Het doel is de A28 op de investeringsagenda van het Rijk te krijgen. Deze maand bezocht een bureau, dat voor het ministerie onderzoek doet, onze regio tussen Hoevelaken en Hoogeveen, om meer beeld bij de cijfers te krijgen. Dit als voorbereiding op een besluit van het ministerie later dit jaar. Het gevoel dat ik bij dit onderzoek krijg is – los van de uitkomst te zijner tijd – zoveel beter dan bij het gemodder rond Lelystad Airport. Niet alleen de focus op meer asfalt, maar ook een bredere afweging met openbaar vervoer, afspraken met vervoerders, stimuleren van (elektrische) fiets en veel meer. Daar kan Hattem een mooie rol in spelen.

Hoe de uitkomst van zowel Lelystad Airport als die van de A28 mag zijn: voor mij is helder dat wij voor ingrijpende keuzen staan op het gebied van mobiliteit.