Nevenfuncties gemeentesecretaris Daniël van der Weerd

  • Voorzitter medezeggenschapsraad van OBS de Campherbeek in Zwolle (onbezoldigd)