Wethouder Auke Schipper

Auke Schipper is sinds 4 juni 2018 wethouder en 1e locoburgemeester.

Auke Schipper

Partij: ChristenUnie

Portefeuille

  • Ruimtelijke Ordening en Wonen
  • Bouwgrondexploitatie en Vastgoed
  • Milieu, Duurzaamheid en Afval
  • Economie, Recreatie en Toerisme
  • Verkeer, Wegen en Water
  • Kunst, Cultuur en Erfgoed
  • Lelystad Airport

Nevenfuncties wethouder Auke Schipper