Wethouder Auke Schipper

Auke Schipper is sinds 4 juni 2018 wethouder van de gemeente Hattem namens de ChristenUnie. Hij is als eerste locoburgemeester plaatsvervanger van de burgemeester. Auke werkte hiervoor ruim elf jaar bij de gemeente Kampen als projectmanager en teammanager. Hij woont samen met zijn vrouw en dochter in Hattem. Dagelijks gaat hij op de fiets naar zijn werk en is hij regelmatig op de Veluwe aan het racefietsen.

Auke Schipper
Partij: ChristenUnie

Wethouder Schipper is verantwoordelijk voor:

 • Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen
 • Bouwgrondexploitatie en Vastgoed
 • Milieu, Duurzaamheid, Klimaatadaptatie en Afval
 • Economie, Recreatie en Toerisme
 • Verkeer, Wegen en Water
 • Kunst, Cultuur en Erfgoed
 • Lelystad Airport

Ambtsgebonden nevenfuncties:

 • Lid Algemene vergadering Aandeelhouders ROVA
 • Lid Algemene vergadering Aandeelhouders Leisurelands
 • Voorzitter stuurgroep acquisitie Regio Zwolle
 • Lid PRO Gelderland
 • Lid Bestuurlijk Gelders Kernteam luchtvaart
 • Lid Stuurgroep Vernieuwd Perspectief Bedrijvenpark H2O bv
 • Voorzitter Stuurgroep Hoenwaard 2030
 • Lid Regionale Energietransitie Samenwerking Noord-Veluwe
 • Lid Taakgroep IJssel van de Vereniging Nederlandse riviergemeenten
 • Lid Stuurgroep Hanzestedenlijn
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Mobiliteit en bereikbaarheid Noord-Veluwe
 • Lid tafels economie, leefomgeving en bereikbaarheid regio Zwolle

Contact

Wilt u iets bespreken met de wethouder? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (038) 443 16 16 of via e-mail bestuurssecretariaat@hattem.nl.

Sociale media

Volg Auke Schipper op Twitter