Wethouder Auke Schipper

Auke Schipper is sinds 4 juni 2018 wethouder en 1e locoburgemeester.

Auke Schipper

Partij: ChristenUnie

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening en Wonen
 • Bouwgrondexploitatie en Vastgoed
 • Milieu, Duurzaamheid en Afval
 • Economie, Recreatie en Toerisme
 • Verkeer, Wegen en Water
 • Kunst, Cultuur en Erfgoed
 • Lelystad Airport

Nevenfuncties

 • Lid AvA Rova *
 • Lid AvA Leisurelands *
 • Voorzitter stuurgroep acquisitie Regio Zwolle *
 • Lid PRO Gelderland *
 • Lid Bestuurlijk Gelders Kernteam luchtvaart *
 • Lid Stuurgroep Vernieuwd Perspectief Bedrijvenpark H2O bv *
 • Voorzitter Stuurgroep Apeldoornskanaal/Hoenwaard 2030 *
 • Lid Regionale Energietransitie Samenwerking Noord-Veluwe *
 • Lid Taakgroep IJssel van de Vereniging Nederlandse riviergemeenten *
 • Lid Stuurgroep Hanzestedenlijn *
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Mobiliteit en bereikbaarheid Noord-Veluwe *

* Functie wordt vervuld in verband met wethouderschap.