Wethouder Carla Broekhuis-Bonte

Carla Broekhuis-Bonte is sinds 4 juni 2018 wethouder.

Carla Broekhuis-Bonte

Partij: Partij van de Arbeid

Portefeuille

  • Werk en inkomen, Participatiewet
  • Inburgering
  • Bibliotheek en Volwasseneducatie
  • Mantelzorg en vrijwilligerswerk
  • Vergunningverlening
  • Openbaar groen, Natuur en landschap, Speelvoorzieningen

Nevenfuncties wethouder Carla Broekhuis-Bonte