Wethouder Carla Broekhuis-Bonte

Carla Broekhuis-Bonte is sinds 4 juni 2018 wethouder van de gemeente Hattem namens de Partij van de Arbeid. Hiervoor was zij 8 jaar raadslid van de PvdA in Hattem. Carla werkte ruim 18 jaar als adviseur bij de gemeente Zwolle. Ze is geboren en getogen in Hattem en woont samen met haar man in Hattem, is trotse oma en wandelt regelmatig. Carla speelt met veel plezier en voor de nodige ontspanning (amateur)toneel bij Advendo met ieder jaar als sluitstuk van het seizoen een viertal uitvoeringen.

Carla Broekhuis-Bonte
Partij: Partij van de Arbeid

Wethouder Broekhuis-Bonte is verantwoordelijk voor:

 • Werk en inkomen, Participatiewet
 • Inburgering
 • Bibliotheek en Volwasseneducatie
 • Mantelzorg en vrijwilligerswerk
 • Vergunningverlening
 • Openbaar groen, Natuur en landschap, Speelvoorzieningen

Ambtsgebonden nevenfuncties:

 • Bestuurslid Regionaal Werkbedrijf Zwolle
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noord-Veluwe
 • Lid Stuurgroep bibliotheek Noord Veluwe
 • Lid Bestuurlijk overleg Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
 • Lid Bestuurlijke tafel van de Regio Zwolle

Contact

Wilt u iets bespreken met de wethouder? Dan kunt u een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, telefoonnummer (038) 443 16 16 of via e-mail bestuurssecretariaat@hattem.nl.

Sociale media

Volg Carla Broekhuis-Bonte op: Instagram, Twitter en Facebook.