Wethouder Martijn Hospers

Martijn Hospers is sinds mei 2014 wethouder.

Martijn Hospers


Partij: CDA

Portefeuille

  • Jeugd en Onderwijs
  • Volksgezondheid
  • Zorg en Wmo
  • Welzijn en Sport
  • Financiën en Belastingen
  • ICT

Nevenfuncties

  • Lid Algemeen Bestuur GGD NOG *
  • Voorzitter bestuur Plus OV *
  • Lid bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O i-Dienst
  • Bestuurlijk trekker Jeugdregio Midden IJssel/Oost Veluwe

* Functie wordt vervuld in verband met wethouderschap.