Mogelijk kunt u via onze website geen aanvraag indienen waar DigiD voor nodig is. Is de aanvraag niet gelukt? Neem dan contact met ons op via (038) 443 16 16 of kom langs. Lees meer in het nieuwsbericht.

Nevenfuncties wethouder Martijn Hospers

  • Lid Algemeen Bestuur GGD NOG *
  • Voorzitter bestuur Plus OV *
  • Lid bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O i-Dienst
  • Bestuurlijk trekker Jeugdregio Midden IJssel/Oost Veluwe

* Functie wordt vervuld in verband met wethouderschap.