Gemeenteraad

  • De gemeenteraad

    De gemeenteraad is rechtstreeks gekozen door de inwoners van Hattem. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bepaalt welke fracties in de raad zitten.

  • Samenstelling gemeenteraad

    In de raad van Hattem zitten 15 raadsleden. Het zijn allemaal leden van een politieke partij die bij elkaar een fractie vormen. In de raad zijn vijf fracties vertegenwoordigd: ChristenUnie 4 zetels, CDA 4 zetels, PvdA 3 zetels, VVD 2 zetels en D66 2 zetels. De fracties houden voorafgaand aan de commissievergaderingen om 19.30 uur spreekuur voor inwoners van Hattem in het stadhuis.

Uitgelicht