Regeling briefadres gemeente Hattem 2017

Vaststelling van nadere regels voor het hebben en houden van een briefadres in de gemeente.

Regeling briefadres gemeente Hattem 2017