Vanwege voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Reclamebelasting voor tijdelijke uitstalling in leegstaande objecten (beleidsregel)

Datum vaststelling: 23 december 2014
Datum inwerkingtreding: 8 januari 2015
Vastgesteld door: College van B&W

Reclamebelasting voor tijdelijke uitstalling in leegstaande objecten (beleidsregel) (pdf 71 kb)