Vanwege voorzorgsmaatregelen met betrekking tot een beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar / WOZ-ambtenaar

Datum vaststelling: 11 september 2018
Datum inwerkingtreding: 20 september 2018
Vastgesteld door: College van B&W

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar - WOZ-ambtenaar