Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2018

Datum vaststelling: 11 september 2018
Datum inwerkingtreding: 20 september 2018
Vastgesteld door: College van B&W

Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2018