Mandaatbesluit en regeling productverantwoordelijkheid

Datum vaststelling: het maandaatbesluit 2015 is vastgesteld op 30 juni 2015. De regeling productverantwoordelijkheid 2015 is vastgesteld op 16 december 2014.
Vastgesteld door: College van B&W

Mandaatbesluit 2015 (pdf 600 kb)
Regeling productverantwoordelijkheid 2015 (pdf 69 kb)