Grondprijzen 2019 (nota)

Datum vaststelling: 22 januari 2019
Vastgesteld door: College van B&W

Grondprijzen 2019 (pdf 392 kb)