Dwangsom bij niet-tijdig beslissen

Bij het aanvragen van een product of dienst krijgt u te maken met een beslistermijn. Die termijn verschilt per product of dienst. Een aantal producten en diensten kennen een wettelijke beslistermijn waar de gemeente zich aan moet houden. Van de meeste diensten en producten geldt geen wettelijke, maar een redelijke beslistermijn. Bij ieder product of dienst wordt die termijn aangegeven. Op deze manier weet u wanneer u een beslissing van de gemeente tegemoet kunt zien.

Wet dwangsom

Het kan wel eens gebeuren dat door omstandigheden niet aan die termijn kan worden voldaan. Dit wordt dan tijdig aan u gemeld. Verzuimt de gemeente dit en ontvangt u niet binnen de beslistermijn een besluit? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit moet u schriftelijk doen. Als 2 weken na de ingebrekestelling nog geen beslissing is genomen, dan gaat er een dwangsom lopen. U kunt als aanvrager in beroep gaan bij de rechter tegen het uitblijven van een beslissing. Deze wetgeving wordt Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen genoemd.