Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van de gemeente Hattem controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Sinds januari 2022 maakt Hattem deel uit van de regionale Rekenkamer. Dit is samen met de gemeenten Elburg, Oldebroek, Putten en Nunspeet.

Een voorzitter en twee leden van buiten de gemeente vormen de commissie. Elk jaar stelt de commissie een onderzoeksplan en een jaarverslag op.

Werkwijze rekenkamercommissie

Wat is het doel van de rekenkamercommissie? Zij helpt met haar onderzoeksrapporten de controlerende rol van de gemeenteraad. Voor de uitvoering van rekenkameronderzoek werken wij samen met de gemeenten Elburg, Nunspeet, Putten en Oldebroek. Zij maken gebruik van dezelfde rekenkamercommissie.

Gevraagd en ongevraagd onderzoek naar beleid

In de visie van de rekenkamercommissie steunt zij de gemeenteraad. Dit doen zij door onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Gevraagd en ongevraagd. Onderzoek naar de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en de doelmatige en rechtmatige voorbereiding en uitvoering daarvan. De rekenkamercommissie wil laten zien wat er gebeurt met de gemeentelijke beleidsvoornemens.

Werkwijze

De rekenkamercommissie wil de gemeentelijke organisatie handvatten bieden. Dit doen zij om te komen tot een efficiëntere en effectievere werkwijze. Zij wil meehelpen aan:

  • de kwaliteit van het lokale bestuur;
  • de transparantie van gemeentelijk handelen;
  • de versterking van de publieke verantwoording daarover.

Advies

De rekenkamercommissie is objectief en onafhankelijk. En bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Het advies aan de gemeenteraad is zonder politiek oordeel. Wat de commissie mag ligt vast in de verordening op de regionale rekenkamercommissie 2022.

Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie Hattem bestaat uit een voorzitter en twee leden van buiten de gemeente:

  • De heer H.W.P. Niemeijer (voorzitter)
  • De heer drs. M.J. Tamse (lid)
  • Vacature (lid)

Jaarverslag en onderzoeksplan

De werkzaamheden van de rekenkamercommissie worden elk jaar vastgelegd in een jaarverslag.

Jaarverslag rekenkamercommissie 2022 (pdf 725 kb)

Uitgebrachte onderzoeksrapporten

Hieronder vind je de meest recente onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie:

Rapport Ontcijferen van cijfers (pdf 2,19 Mb)
Rapport Markt en Kerkplein (pdf 531 kb)

Meer informatie

Wil je meer informatie over de rekenkamercommissie? Neem contact op met Ellen Landman, ellenlandman@hattem.nl of (038) 443 16 16.