Samenwerking H2O

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) werken al geruime tijd samen.

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) werken al geruime tijd samen. In de collegeperiode 2010-2014 is door de toenmalige colleges de voorkeur uitgesproken om te komen tot een bestuurlijke fusie. In 2014 zijn de verkiezingen geweest en zijn er in de drie gemeenten nieuwe colleges gekomen. Voor wat betreft de toekomst op het gebied van samenwerking wordt vooralsnog verwezen naar de coalitieakkoorden van Hattem, Heerde en Oldebroek.

“De gemeente Hattem telt bijna 12.000 inwoners en behoort daarmee tot de kleinere gemeenten in Nederland. Externe, landelijke, ontwikkelingen zorgen ervoor dat gemeenten op steeds meer onderwerpen met elkaar samenwerken. Wij willen de afstand tussen burger en bestuur klein houden en hechten veel waarde aan de identiteit van de gemeenschap Hattem. Bestuurlijke zelfstandigheid staat bij ons voorop. Daarom gaan wij vooralsnog uit van een netwerkgemeente of een intensieve vorm van samenwerking met onze buurgemeenten. Wij vinden zowel verbinding met de sterke economische regio Zwolle als samenwerking op de Veluwe belangrijk.”