Geschenkenregister gemeente Hattem

De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2015 de gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Hattem 2015 vastgesteld. De gedragscodes zijn op 16 december 2015 in werking getreden. Op basis van de gedragscode maken de leden van het college van B&W bekend welke geschenken zij uit hoofde van hun ambt hebben ontvangen en die een geschatte waarde van meer dan €50,- vertegenwoordigen.

Hieronder staan de vanaf 16 december 2015 door het college ontvangen relatiegeschenken in het kader van bijvoorbeeld dienstreizen, bedrijfsbezoeken en relatiemarketing. Alleen geschenken met een (geschatte) waarde van meer dan €50 zijn in het register opgenomen.

  • Datum ontvangst:
  • Gelegenheid:
  • Gever:
  • Geschenk:
  • Waarde:
  • Begunstiger:
  • Verblijfplaats:

Laatstelijk gewijzigd op 29 september 2020.