Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeente belastingen

Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeente belastingen

Datum vaststelling: 5 september 2017
Datum inwerkingtreding: 20 september 2017
Vastgesteld door: College van B&W

Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeente belastingen