Bodemfunctiekaart

Datum vaststelling: 15 oktober 2013
Vastgesteld door: College van B&W

Bodemfunctiekaart 2013 (pdf 177 kb)
Bodemfunctiekaart (toelichting) (pdf 24 kb)