Voetbalvandalisme en ernstige overlast, aanpak

Datum vaststelling: 21 december 2011
Datum inwerkingtreding: 28 december 2011
Vastgesteld door: de burgemeester

Voetbalvandalisme en ernstige overlast, aanpak (pdf 138 kb)