Mandaatbesluit Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Datum vaststelling: 14 januari 2014
Datum inwerkingtreding: 6 maart 2014
Vastgesteld door: College van B&W

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Noord-Veluwe (pdf 186 kb)

Bovenstaand document bevat ook het bijbehorende mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst.