Woonvisie

Woonvisie Hattem (2015) (pdf 572 kb)
Factsheet woningmarkt Hattem 2015 (pdf 267 kb)