Bezwaar, beroep en klachten

Informatie over het indienen van een klacht, de commissie voor de bezwaarschriften en het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. We noemen dat een bezwaarschrift indienen.

 • Commissie voor de bezwaarschriften

  De gemeenteraad, het college en de burgemeester hebben een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen. Deze commissie brengt advies uit over een ingediend bezwaarschrift.

 • Beroepschrift indienen

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Dat heet ook wel: een bezwaarschrift indienen.

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? U kunt dan een klacht indienen.