Bezwaar, beroep en klachten

Informatie over het indienen van een klacht, de commissie voor de bezwaarschriften en het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.

  • Bezwaarschrift indienen

    Bent u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. We noemen dat een bezwaarschrift indienen.

  • Beroepschrift indienen

    Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Dat heet ook wel: een bezwaarschrift indienen.

  • Klacht indienen

    Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? U kunt dan een klacht indienen.