Beroepschrift indienen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Dat heet ook wel: een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaarschrift. Bent u het ook niet eens met deze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente, met daarin de beslissing op uw bezwaarschrift, staat bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. Als u in beroep wilt gaan, bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel.

Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing van de gemeente ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Wilt u dat het uitvoeren van de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt uitgesteld? Dan kunt u een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Daarmee vraagt u om het opschorten van de beslissing.

U mag het beroepschrift in een andere taal schrijven. Voor een goede afhandeling door de rechtbank kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het instellen van beroep? Op www.rechtspraak.nl of www.raadvanstate.nl vindt u meer informatie over de procedures.

Kosten

Kijk voor actuele tarieven voor het instellen van beroep op www.rechtspraak.nl

Aanvraag

Stuur uw beroepschrift naar Rechtbank Gelderland in Arnhem. Dit moet u doen binnen zes weken na de verzenddatum van de brief waarin het besluit staat.

Het verzoek voor een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht.

Aanpak

In het beroepschrift moet staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het beroepschrift schrijft;
  • een omschrijving van het besluit van de gemeentewaartegen u in beroep gaat;
  • de reden waarom u in beroep gaat en;
  • uw handtekening.

Stuur ook, als dat kan, een kopie mee van het besluit waar u het niet mee eens bent.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest in de uitspraak van de rechtbank hoe dat werkt.