Commissie voor de bezwaarschriften

De gemeenteraad, het college en de burgemeester hebben een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen. Deze commissie brengt advies uit over een ingediend bezwaarschrift.

De commissie bestaat uit leden die onafhankelijk zijn. Zij hebben geen relatie met het gemeentebestuur en wonen niet in de gemeente Hattem.

Samenwerking Hattem, Heerde en Oldebroek

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werken samen bij de behandeling van bezwaren. Alle leden zijn over en weer benoemd en werken met een rouleersysteem binnen de drie gemeenten. De heer mr. J. Buurman is met ingang van 1 april 2019 voorzitter van alle drie commissies voor de bezwaarschriften.

Bevoegdheid

De commissie adviseert niet over bezwaarschriften die gaan over belastingen, de waardering van onroerende zaken, functiewaardering voor ambtenaren en (her)plaatsing bij een reorganisatie. We zeggen dat de commissie in deze zaken ‘niet bevoegd’ is. De commissie vergadert in principe elke drie weken in een openbare zitting.

De behandeling van uw bezwaarschrift

Hebt u bezwaar gemaakt? Dan krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten in een hoorzitting. U mag dat zelf doen, of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Uw vertegenwoordiger hoeft geen advocaat te zijn. Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit. U krijgt daarvan een afschrift. Dat advies is gericht aan het bestuursorgaan (burgemeester, college of raad) dat het besluit heeft genomen. Dat bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing op uw bezwaarschrift. Afwijken van het advies van de commissie mag niet zomaar; dit kan alleen met heel goede redenen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken beroep instellen.

Jaarverslagen

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2019 (pdf 1,2 Mb)

Samenstelling commissie

Voorzitter: de heer mr. J. Buurman.
Leden: mevrouw mr. M.H. Blokvoort, de heer G.L. ter Brugge, de heer mr. E.F. van der Goot, de heer mr. N.J. Arends en mevrouw mr. L.M.T. Otten.