Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheidsorganisaties, zoals de gemeente, om publieke informatie actief openbaar te maken.

Dit betekent dat wij uit eigen beweging, dus zonder dat u daar eerst om moet vragen, informatie openbaar maken. Het kan zijn dat u informatie zoekt die nog niet openbaar is. In dat geval kunt u een Woo-verzoek indienen.
Welke informatie wordt al actief openbaar gemaakt?

Deze opsomming is een groeimodel en wordt stapsgewijs uitgebreid.

Alle archieven/informatie ouder dan 20 jaar kunt u opvragen bij het Streekarchivariaat.

Woo-verzoek

Iedereen kan een verzoek om publieke informatie indienen bij de gemeente. Dit kan schriftelijk per post (Markt 1, Postbus 93, 8050 AB Hattem), online via onderstaand formulier of mondeling (telefonisch via (038) 443 16 16 of persoonlijk in het stadhuis). Een verzoek per e-mail of social media nemen wij niet in behandeling.

Online Woo-verzoek indienen

Woo-contactpersoon

Voor vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie binnen onze gemeente kunt u terecht bij Marlon Wolf. Zij is de Woo-contactpersoon, te bereiken via (038) 443 16 16.

Voorwaarden

Uw verzoek moet in elk geval de volgende gegevens bevatten:

  • Uw contactgegevens
  • Het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen, of welke stukken u precies opvraagt. De informatie moet gaan over beleid van de gemeente, of over de voorbereiding en uitvoering ervan. De informatie moet in documenten staan.
  • Over welke periode u informatie opvraagt.

Termijn

Na het indienen van een Woo-verzoek ontvangt u na maximaal 6 weken het besluit.