Adviseur kwaliteit Werk & Inkomen

24 tot 28 uur per week

U kunt niet meer reageren op deze vacature.

Voor de duur van het zwangerschapsverlof van onze adviseur kwaliteit van begin april tot medio september, zijn we op zoek naar een adviseur kwaliteit Werk en Inkomen. Ben jij de schakel tussen beleid en uitvoering en ben je in staat om werkzaamheden zorgvuldig te toetsen aan wet- en regelgeving en bezit je de creativiteit om deze ook goed te kunnen interpreteren? Houd je ervan om uitgedaagd te worden, vernieuwend bezig te zijn en continu de dienstverlening aan de burger te willen verbeteren? Dan zijn we benieuwd wat jij vindt van deze vacature en wanneer we je sollicitatie tegemoet kunnen zien!

De organisatie

De gemeente Hattem is een compacte organisatie die volop in ontwikkeling is. We zijn trots op onze medewerkers die met energie en betrokkenheid werken aan een nog mooier Hattem. Enkele kernwoorden voor onze organisatie zijn: betekenisvol werk doen in een organisatie waar je trots op kan zijn, korte lijnen met het bestuur en de instelling om samen te werken met inwoners en partners voor het beste resultaat voor Hattem.

In Hattem werken we samen met inwoners, ondernemers en andere partners aan vernieuwing van onze gemeente. Hiervoor is een inspirerend programma opgesteld waarin de doorontwik-keling van de organisatie een belangrijk onderdeel is. Door onze inhoudelijke opgaven te kop-pelen aan thema’s als participatie, ICT, medewerkers en cultuur, organisatie-inrichting en dienstverlening, bouwen we gezamenlijk aan een nieuwe organisatie. Hierdoor is een groot gedeelte van onze organisatie betrokken bij deze doorontwikkeling.

Onze organisatie is momenteel ingericht volgens het directiemodel. Dat betekent een platte structuur met de gemeentesecretaris als ‘directeur’ aan het hoofd van de organisatie. De organisatie bestaat uit de eenheden: Ontwikkeling en Advies, Publiek en Service, Realisatie en Beheer en Bedrijfsvoering. De vier eenheidsmanagers geven integraal leiding aan hun eenheid. Doordat de organisatie maar één managementlaag heeft, zijn de lijnen kort en gaat afstemmen in de organisatie en met het bestuur snel.

Binnen het cluster Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn van de eenheid Publiek en Service is de tijdelijke vacature ontstaan voor een ervaren adviseur kwaliteit Werk en Inkomen. Deze eenheid is verantwoordelijk voor de (directe) dienstverlening aan de inwoners van Hattem. Binnen de eenheid zijn ruim 30 medewerkers werkzaam bij de clusters Vergunningverlening en Handhaving, Burgerzaken en Belastingen, Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn en het Servicecentrum. Het cluster Werk en inkomen is onder andere belast met de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen.

Functieprofiel

Als adviseur kwaliteit ben je een schakel tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Je bent mede verantwoordelijk voor het optimaliseren van de kwaliteit van dienstverlening aan de klant, het rechtmatig en efficiënt werken.
Als adviseur kwaliteit Werk & Inkomen:
-    Faciliteer je de consulenten Werk en Inkomen door:
o    Het beheren en verbeteren van documentenbeheer
o    Het beheren en verbeteren van werkprocessen
o    Het implementeren van beleid
o    Het bieden van ondersteuning en het zijn van een vraagbaak
-    Ben je verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeheer en verricht je controles door:
o    De (juridische) toetsing van rapportages en besluiten
o    (thematische) Kwaliteitscontrole
-    Vertegenwoordig je het college in bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures
-    Adviseer en ondersteun je de beleidsmederker(s) en het management, en:
o    Lever je je bijdrage aan de planning & control cyclus en ben je budgethouder
o    Genereer je managementgegevens
o    Ben je in staat proactief knelpunten te signaleren en oplossingen aan te dragen in de volle breedte van het loket 0-100
o    Draag je bij aan werkzaamheden op uitvoerend beleid
o    Neem je deel aan relevante overleggen met regiogemeenten
o    Bewaak je de afspraken met ketenpartners
o    Ben je aanspreekpunt voor de huisvesting van statushouders

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren heb je brede kennis van de Participatiewet, beschut werk, indicatie banenafspraak, loonkostensubsidie, jobcoaching, minimaregelingen en leerlingenvervoer.

Competenties

De vastgelegde organisatiecompetenties die voor alle medewerkers van de gemeente Hattem gelden zijn: Klantgerichtheid, Resultaatgerichtheid en Samenwerken. Daarnaast vragen we voor deze functie medewerkers die beschikken over de competenties Netwerkvaardigheid, Oordeelsvorming en Leervermogen. Uitleg over de competenties kun je vinden in het competentiewoordenboek op de website www.hattem.nl/vacatures.

Opleiding en ervaring

Voor deze functie is minimaal HBO werk- en denkniveau vereist. Je beschikt bij voorkeur over een afgeronde opleiding HBO SJD of hebt een gelijksoortige opleiding afgerond. Daarnaast heb je minimaal 3 jaar relevante werkervaring opgedaan. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met Civision Samenlevingszaken.

Je zult een Verklaring omtrent gedrag moeten kunnen overleggen. De werktijden worden in onderling overleg bepaald, flexibiliteit is hierbij een belangrijk pluspunt.

Salaris

Salarisindicatie voor deze functie is schaal 9. Je wordt aangesteld op payrollbasis of wordt gedetacheerd vanuit je huidige werkgever. De gemeente volgt de CAR-UWO (zie ook www.car-uwo.nl) en heeft aanvullend enkele lokale regelingen. Ook medewerkers met een payrollcon-tract maken gebruik van een groot gedeelte van deze arbeidsvoorwaarden.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Marjon Bijsterbosch, adviseur kwaliteit Werk en Inkomen (marjonbijsterbosch@hattem.nl), of bij Remco Oosterhof, eenheidsmanager Publiek en Service (remcooosterhof@hattem.nl). Telefonisch te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: (038) 443 16 16. Deze klus wordt tegelijkertijd in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Je sollicitatiebrief en CV kun je uiterlijk 10 maart 2019 richten aan het college van B&W en mailen aan: vacature@hattem.nl of via de post sturen naar Postbus 93, 8050 AB Hattem.

De 1e gesprekken vinden plaats op 19 maart 2019.