Nieuws

 • Bereikbaarheid binnenstad tijdens aanleg proefvlakken

  De gemeente Hattem gaat vier proefvlakken aanleggen op de Markt om te onderzoeken hoe de beloopbaarheid kan worden verbeterd. Twee proefvlakken aan de kant van de Koestraat worden aangelegd in de week van 16 juli en twee vlakken aan de zijde van de Kerkhofstraat worden aangelegd in de weken van 23 juli en 30 juli. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer op de Markt en naar de Kerkstraat.

 • Naturalisate

  Op woensdag 4 juli zijn tijdens een naturalisatieceremonie in het stadhuis twee nieuwe Nederlanders verwelkomd: de heer K. Kabule en mevrouw L. Krol.

 • Inventarisatie overlast van roeken

  In de omgeving van de Waalstraat en de Burgemeester Bijleveldsingel hebben zich twee roekenkolonies genesteld. De vogels kunnen voor lawaai, vervuiling, stank en schade zorgen. Omdat de roek en zijn nest jaarrond beschermd zijn, kan de gemeente niet zonder meer maatregelen treffen tegen de overlast. Het verstoren van de vogel en van zijn nest is volgens de Natuurwet namelijk verboden.

 • Websites Hattem, Heerde en Oldebroek volledig toegankelijk

  De websites van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) zijn onlangs getest op digitale toegankelijkheid. De sites voldoen opnieuw aan het hoogste niveau van toegankelijkheid. Dit blijkt uit een jaarlijkse inspectie door stichting Accessibility. De websites zijn voor iedereen goed bruikbaar, ook voor mensen met een beperking.

 • Vier proefvlakken voor verbeteren beloopbaarheid Markt

  De gemeente Hattem gaat vier proefvlakken aanleggen op de Markt om te onderzoeken hoe de beloopbaarheid kan worden verbeterd. Er worden vier vlakken aangelegd met de bestaande stenen, maar met verschillend voegmateriaal en een verschil in breedte van de voegen. Inwoners, ondernemers, organisaties, bezoekers en andere belanghebbenden worden gevraagd in de zomer hun mening te geven.

 • Noordgouw wordt circulair gesloopt: kijkmomenten op 5 en 17 juli

  De gemeente Hattem gaat samen met sloopbedrijf Lagemaat uit Heerde het voormalige schoolgebouw van Noordgouw circulair slopen.

 • Nieuw hondenpoepbeleid op 1 juli versneld van start

  Vanaf 1 juli 2018 gaat het nieuwe hondenpoepbeleid van de gemeente Hattem van start. De gemeente zet een pakket van maatregelen in om de overlast te verminderen. Handhaving en communicatie spelen daarin een belangrijke rol. Ook komen er 26 uitlaatstroken. Op deze stroken wordt extra gemaaid en wordt de poepzuiger incidenteel ingezet. Ook komt er een omheinde loslooplocatie in Assenrade. De opruimplicht blijft onverminderd van kracht, ook voor de uitlaatstroken en het losloopterrein. Dat is besloten in de gemeenteraadsvergadering van maandag 25 juni.

 • Minder regels

  Bent u wel eens tegen hinderlijke of overbodige regels van de gemeente Hattem aangelopen? Dan horen we dat graag van u! Denk bijvoorbeeld aan regels voor het (ver)bouwen van uw huis, het aanvragen van subsidie of een uitkering of bij de exploitatie van uw bedrijf.

Uitgelicht