Nieuws

 • Gemeentelijke belastingaanslagen dit weekend in uw brievenbus

  Op zaterdag 27 januari wordt de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen 2018 bezorgd in Hattem.

 • Commissievergadering 22 januari gaat niet door

  De onderwerpen 'concept-kadernota VNOG' en 'Uitgangspuntennota 2019 GGD Noord- en Oost Gelderland' worden rechtstreeks op de agenda van de raadsvergadering van 5 februari geplaatst. Het raadsvoorstel 'samenstelling en verordening Rekenkamercommissie' komt in een volgende commissievergadering aan bod.

 • Uw gegevens in de gemeentegids 2018

  Akse Media is begonnen met het actualiseren van de adressen voor de nieuwe gemeentegids Hattem. De adressen met een e-mailadres krijgen een e-mail ter controle van de gegevens. De overige vermeldingen worden telefonisch benaderd.

 • Samenwerking Noord-Veluwse gemeenten

  De samenleving is een netwerk. De gemeenten op de Noord-Veluwe willen hierop aansluiten om inhoudelijke resultaten te kunnen boeken voor hun inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarom is de gemeenschappelijke regeling Regio Noord-Veluwe (RNV) overgegaan naar de netwerkorganisatie Samenwerking Noord-Veluwe (SNV).

 • Nieuw inkoopbeleid en nieuwe inkoopvoorwaarden

  Het nieuwe inkoopbeleid en de nieuwe inkoopvoorwaarden van Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe, waarvan de gemeente Hattem deel uitmaakt, zijn door alle deelnemers van de inkoopsamenwerking vastgesteld.

 • Informatieavond over pleegzorg op dinsdag 30 januari

  Ook in Hattem, Heerde en Epe zijn er kinderen en jongeren die soms tijdelijk en soms voor langere tijd niet thuis kunnen wonen. Daarvoor zoeken we pleeggezinnen, het liefst een beetje in de buurt, zodat het kind bijvoorbeeld op dezelfde school kan blijven.

 • Strooien bij gladheid

  De gemeente zorgt voor de bestrijding van gladheid in Hattem. Er wordt een selectief strooibeleid toegepast. Dat betekent dat als er tussen 00.00 uur en 04.00 uur gladheid optreedt, er niet gestrooid wordt, tenzij er sprake is van ijzel of zware sneeuwval.

 • Benoeming van Derk van Hoorn tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

  De heer Derk van Hoorn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jan Willem Wiggers reikte de heer Van Hoorn de bij de onderscheiding behorende versierselen uit. De uitreiking vond plaats tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 5 januari om 19.30 uur in de brandweerkazerne.

 • Daniël van der Weerd wordt gemeentesecretaris in Dronten

  De Hattemse gemeentesecretaris Daniël van der Weerd heeft donderdag 4 januari 2018 zijn vertrek aangekondigd. Per 1 maart gaat hij aan het werk als gemeentesecretaris bij de gemeente Dronten.

 • Gemeentelijke heffingen digitaal ontvangen

  Wist u dat u berichten van de gemeente ook digitaal kunt ontvangen via mijn.overheid.nl? Meld u vóór 15 januari aan om de aanslagen van de gemeentelijke heffingen over 2018 digitaal in uw berichtenbox te ontvangen.

Uitgelicht