Aansluiting gemeenteriool, vergunning aanvragen

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. (met DigiD, eHerkenning en DigiD namens een bedrijf)

Informatie

U dient een tekening van de gewenste situatie bij uw aanvraag in te dienen. U kunt de bijlage verderop in dit formulier uploaden. Zorg bij het invullen van dit formulier dat u de kadastrale gegevens van het adres waar u de vergunning voor aanvraagt, bij de hand heeft.