BIBOB

De Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) maakt het de overheid mogelijk bepaalde vergunningen en subsidies te weigeren of in te trekken. bij een aanvraag voor een exploitatievergunning dient u ook de vragenformulieren Wet Bibob in te vullen.