Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Hebt u een inkomen op of rond bijstandsniveau? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. (met DigiD)

Bijlagen

Op de laatste pagina van dit formulier kunt u bijlagen uploaden. Om te voorkomen dat u na 15 minuten automatisch met uw DigiD wordt uitgelogd, adviseren wij u om de voor u van toepassing zijnde bijlagen alvast digitaal op uw computer te hebben staan.

U kunt bijlagen eventueel ook per post versturen. Hoe u dit doet, leest u op de laatste pagina van dit formulier.

Bijlagen (voor u en eventueel uw partner):

 • Kopie van alle rekeningnummers (betaalrekening en/of spaarrekening) die van toepassing zijn en/of geldwaardige papieren (zoals lijfrentepolis, levensverzekering, aandelen).
 • Kopie van kentekenbewijs deel 1 van uw vervoermiddel.
 • Medische verklaring van een onafhankelijke arts of een kopie van een invalidenparkeerkaart.
 • Als het vervoermiddel voor u onmisbaar is voor de uitoefening van uw beroep, dan een verklaring van uw werkgever meezenden.
 • Kopieën van specificaties van uw inkomen (UWV, uitkering, pensioen, salaris e.d.) Dit mogen ook bankafschriften zijn. Bij studiefinanciering het overzicht van DUO.
 • Kopie van de beschikking heffingskorting van de Rijksbelastingdienst (ook achterzijde kopiëren).
 • Kopieën van bankafschriften van ontvangen alimentatie.
 • Kopie van beschikking kindgebonden budget.
 • Kopie van overige inkomsten (bijvoorbeeld overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, dertiende maand, nevenfuncties, rente).
 • Kopie van laatste huurspecificatie. Indien van toepassing ook de huurtoeslag beschikking (voor- en achterzijde).
 • Kopie van betaling hypotheeklasten.
 • Kopie van de beschikking teruggaaf belasting en/of premies volksverzekeringen.
 • Kopie van maandelijkse aflossingen van schulden.
 • Kopie van de maandelijks te betalen premies zorgverzekering.
 • Kopie beschikking zorgtoeslag.
 • Kopie beschikking kinderopvang.
 • Kopie van betalingsbewijzen betaalde alimentatie.

Werken op afspraak

Heeft u nog vragen of opmerkingen of wilt u eerst overleggen met een medewerker belastingen? Maak dan eenvoudig online een afspraak.

Direct een afspraak maken