Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Heb je een inkomen op of rond bijstandsniveau? Dan kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. (met DigiD)

Bijlagen

Op de laatste pagina van dit formulier kunt u bijlagen uploaden. Om te voorkomen dat u na 15 minuten automatisch met uw DigiD wordt uitgelogd, adviseren wij u om de voor u van toepassing zijnde bijlagen alvast digitaal op uw computer te hebben staan.

U kunt bijlagen eventueel ook per post versturen. Hoe u dit doet, leest u op de laatste pagina van dit formulier.

Bijlagen (voor u en eventueel uw partner):

 • Kopie van alle rekeningnummers (betaalrekening en/of spaarrekening) die van toepassing zijn en/of geldwaardige papieren (zoals lijfrentepolis, levensverzekering, aandelen).
 • Kopie van kentekenbewijs deel 1 van uw vervoermiddel.
 • Medische verklaring van een onafhankelijke arts of een kopie van een invalidenparkeerkaart.
 • Als het vervoermiddel voor u onmisbaar is voor de uitoefening van uw beroep, dan een verklaring van uw werkgever meezenden.
 • Kopieën van specificaties van uw inkomen (UWV, uitkering, pensioen, salaris e.d.) Dit mogen ook bankafschriften zijn. Bij studiefinanciering het overzicht van DUO.
 • Kopie van de beschikking heffingskorting van de Rijksbelastingdienst (ook achterzijde kopiëren).
 • Kopieën van bankafschriften van ontvangen alimentatie.
 • Kopie van beschikking kindgebonden budget.
 • Kopie van overige inkomsten (bijvoorbeeld overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, dertiende maand, nevenfuncties, rente).
 • Kopie van laatste huurspecificatie. Indien van toepassing ook de huurtoeslag beschikking (voor- en achterzijde).
 • Kopie van betaling hypotheeklasten.
 • Kopie van de beschikking teruggaaf belasting en/of premies volksverzekeringen.
 • Kopie van maandelijkse aflossingen van schulden.
 • Kopie van de maandelijks te betalen premies zorgverzekering.
 • Kopie beschikking zorgtoeslag.
 • Kopie beschikking kinderopvang.
 • Kopie van betalingsbewijzen betaalde alimentatie.

Werken op afspraak

Heeft u nog vragen of opmerkingen of wilt u eerst overleggen met een medewerker belastingen? Maak dan eenvoudig online een afspraak.

Direct een afspraak maken