Checklist besluit eisen inrichtingen drank- en Horecawet

Op grond van de Drank- en Horecawet moet een horecabedrijf voldoen aan artikel 3 tot en met 7 van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Deze checklist kan gebruikt worden om te bepalen of de horeca-inrichting voldoet aan dit besluit.