Energietoeslag 2022 aanvragen

Voortgang: 0%.

Informatie vooraf

U moet bij deze aanvraag meerdere bijlagen meesturen. Verzamel deze bijlagen voordat u de aanvraag invult, omdat u maximaal 15 minuten bent ingelogd met DigiD. U voegt de bijlagen verderop in dit formulier toe.

Let op: wanneer u studiefinanciering ontvangt, heeft u geen recht op de energietoeslag.

Partner

Bent u getrouwd, hebt u een geregistreerd partner of woont u samen? Dan moet uw partner ook inloggen met zijn of haar DigiD inlogcode.

Toestemming verlenen

Door vermelding van uw persoonsgegevens op dit formulier geeft u toestemming deze gegevens te gebruiken voor de aanvraag van energietoeslag 2022. De gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt en niet langer bewaard dan het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Na afhandeling van uw aanvraag worden uw persoonsgegevens opgeslagen in het archief van de gemeente Hattem, cluster Werk, Inkomen, Zorg & Welzijn.