Horeca- of slijtersbedrijf uitoefenen (model A) en Bijlage

Het formulier Horeca- of slijtersbedrijf uitoefenen (model A) is bedoeld voor de aanvraag van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitzondering van een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Alcoholwet.

Het formulier Horeca- of slijtersbedrijf uitoefenen (model A) - Bijlage is bedoeld voor leidinggevenden die werkzaam zijn in een commercieel horeca- of slijtersbedrijf.