Horecabedrijf uitoefenen, paracommercieel (Model B)

Dit formulier is bestemd voor rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Dit heet ook wel ‘paracommercie’.