Horecabedrijf uitoefenen, paracommercieel (model B) en Bijlage

Het formulier Horecabedrijf uitoefenen, paracommercieel (model B) is bedoeld voor de aanvraag van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon als genoemd in artikel 1 van de Alcoholwet.

Het formulier Horecabedrijf uitoefenen, paracommercieel (model B) - Bijlage is bedoeld voor leidinggevenden die werkzaam zijn bij
een paracommercieel horecabedrijf.