Incidentele festiviteit, kennisgeving

(met DigiD)

Informatie

Wij verwijzen u graag naar hoofdstuk 4 van de Algemene plaatselijk verordening