Incidentele festiviteit, kennisgeving

Organiseer je een evenement en wil je graag ontheffing van de geldende geluidsnormen? Een kennisgeving van een incidentele festiviteit kan zo’n ontheffing bieden. (met DigiD, eHerkenning en DigiD namens een bedrijf)

Informatie

Wij verwijzen u graag naar hoofdstuk 4 van de Algemene plaatselijk verordening