Incidentele festiviteit, kennisgeving

Organiseert u een evenement en wilt u graag ontheffing van de geldende geluidsnormen? Een kennisgeving van een incidentele festiviteit kan zo’n ontheffing bieden. (met DigiD, eHerkenning en DigiD namens een bedrijf)

Informatie

Wij verwijzen u graag naar hoofdstuk 4 van de Algemene plaatselijk verordening