Schade aangifte VNG vrijwilligerspolis

Vrijwilligers en mantelzorgers kunnen tijdens hun werkzaamheden schade veroorzaken of een ongeluk krijgen. Om de financiële gevolgen hiervan te dekken, hebben alle gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centaal Beheer. (met DigiD)

Voortgang: 0%.

Informatie

In geval van schade kunt u als vrijwilliger of mantelzorger het schadeformulier invullen en online verzenden. De gemeente registreert de schade en kan desgewenst controle uitvoeren bij de betreffende organisatie. Vervolgens stuurt de gemeente het schadeformulier door naar Centraal Beheer. Centraal Beheer handelt de schade rechtstreeks af met de benadeelde. De gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met Centraal Beheer.