Standplaatsvergunning

Wilt u spullen verkopen of reclame maken langs de weg? Dan hebt u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor een kraam of verkoopwagen aan het water of op eigen grond. (met DigiD)

Informatie

Let op: jaarstandplaatsen zijn voor onbepaalde tijd ingenomen. U kunt een vergunning aanvragen voor een seizoenstandplaats of een incidentele standplaats.

Wanneer u op 'volgende pagina' klikt, kunt u inloggen met uw DigiD.