Studietoeslag aanvragen

Voortgang: 0%.

Voorwaarden

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Om in aanmerking te komen voor een individuele studietoeslag moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Geef hieronder per stelling aan of deze op u van toepassing is of niet.

Verplichte vraag: Ik ben 18 jaar of ouder en woon in de gemeente Hattem
Verplichte vraag: Ik heb recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering (Wsf 2000) of op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)
Verplichte vraag: Mijn vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is lager dan € 6.295 (voor alleenstaanden) of € 12.590 (voor alleenstaande ouders, gehuwden of samenwonenden).

Voor meer informatie kijk op de pagina uw vermogen.

Verplichte vraag: Er is vastgesteld dat ik niet in staat ben om met voltijdarbeid het wettelijk minimumloon te verdienen