Subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten aanvragen

(met DigiD)

Informatie

U dient onderstaande bijlagen bij uw aanvraag in te dienen. U kunt de bijlagen verderop in dit formulier uploaden.

  • Gespecificeerde offertes
  • Een recent onderhoudsrapport van de monumentenwacht (indien aanwezig)
  • Een kopie van een bankafschrift waaruit de tenaamstelling en het IBAN blijkt