Subsidieregeling compensatie controle coronatoegangsbewijzen 2022

De gemeente Hattem geeft subsidie aan instellingen, organisaties en bedrijven in de sectoren Sport, Horeca en Cultuur om hen financieel te ondersteunen in kosten die redelijkerwijs gemaakt moesten worden om te voldoen aan de opgelegde verplichtingen in het kader van het coronatoegangsbewijs.

Informatie vooraf

Bijlagen

Wij vragen u onderstaande bijlagen toe te voegen bij uw aanvraag. Verderop in het formulier kunt u de bijlagen uploaden.

  • Facturen ter onderbouwing van de gemaakte kosten; 
  • Informatie over ontvangen en aangevraagde steun vanuit het Rijk of anderszins in verband met de coronacrisis voor kosten die gemaakt zijn in de periode van 1 januari 2022 tot 25 februari 2022.