Uitrit, aanleggen of veranderen

Wilt u een uitrit maken of veranderen bij uw bedrijf of huis? Dit moet u melden bij de gemeente. (met DigiD)

Informatie

U dient een foto van de bestaande situatie en een situatietekening van de gewenste situatie bij uw aanvraag in te dienen. U kunt de bijlagen verderop in dit formulier uploaden.

Zonder deze bijlagen kunnen wij uw melding niet in behandeling nemen.